Dr. R. NAGY József

Nemzetközi zsűri 2023

Dr. R. Nagy József (1966), a Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, dékánhelyettes. 1993 óta foglalkozik vizuális antropológiával, a dokumentumfilm elméletével és gyakorlatával. A Miskolci Egyetemen dokumentumfilmes szakdolgozattal diplomázott Gulyás Gyula és Gulyás János tanítványaként, doktori értekezését a Debreceni Egyetemen védte meg. A Miskolci Egyetem dokumentumfilmes, média és mozgóképkultúra, illetve média és kommunikációtudomány képzéseinek oktatója, számos dokumentumfilm konzulense. Filmjeiben a munkáskolóniák, lakótelepek, illetve a Kárpátok-Eurorégió életmódja, életvilága, kultúrtörténete jelenik meg.