Házirend

A fesztivál látogatója a fesztivál területén való tartózkodás során köteles a Házirendben foglaltakat betartani. A látogató a fesztivál területére történő belépéssel, a fesztivál területén való tartózkodással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit.

A filmfesztivál alatt vetített filmek közül a Nemzetközi versenyprogram Nagyjátékfilm és Cinedocs kategóriában, valamint a Kitekintő kategóriában bemutatott filmek vetítései belépőjegy váltással látogatható. Továbbá az előzőekben nem említett vetítéseink ingyenesen látogathatók, ezen esetekben helyfoglalásra csak a szervezők engedélyével lehetséges (pl. zsűri részére).

A fesztivál megnyitó és záró-díjátadó ünnepsége zártkörű szakmai események, csak meghívóval, vagy szakmai akkreditációval rendelkező vendégek vehetnek részt rajtuk.

A vetítőtermek a vetítések megkezdése előtt 15 perccel nyitnak.

A belépőjeggyel érkező látogató a mozijegyükön feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen kötelesek helyet foglalni.

Az ingyenes vetítéseinkre a látogatók érkezési sorrendben tudják helyeiket a nézőtéren elfoglalni. Tekintettel arra, hogy a vetítések rendkívül népszerűek, és hogy – a lehetőségekhez mérten – minden érdeklődő helyet tudjon foglalni, kérjük, hogy ne hagyjanak ki üres helyet a már elfoglalt helyek mellett, azaz folyamatosan legyenek szívesek feltölteni a nézőteret!

Nézőinket arra kérjük, hogy a vetítések előtt foglalják el helyeiket, mert a vetítések elkezdése után a későn érkezőket a vetítőtermekbe már nem áll módunkban – érvényes belépőjeggyel sem – beengedni.

A megtekintett film, illetve filmblokk vetítése végén a nézőteret kötelezően el kell hagyni, és kérjük, hogy ne hagyjanak a nézőtéren semmit (táska, ruhadarabok, stb.). A nézőtéren hagyott tulajdonaikért a fesztivál nem vállal felelősséget! A terem takarítása és átszellőztetése alatt a fesztivál személyzetén kívül más nem tartózkodhat a teremben. A nézőtér a következő vetítés megkezdése előtt 15 perccel foglalható el ismét.

A nézőtérre a látogatók élelmiszert (ételt, italt) nem hozhatnak be magukkal. Kérjük, hogy a termek és a berendezések épségére kiemelt tekintettel figyeljenek! A látogató jelen Házirenddel elfogadja, hogy a mozi bútorzatát és az épület mosdóit rendeltetésszerűen használja. A mozi és az épület tulajdonát rongáló, eltulajdonító személyek ellen a mozi – a kárértéktől függetlenül – rendőrségi feljelentést tesz.

A fesztivál vetítőtermeiben és a fesztiválnak otthont adó épületekben a kijáratokat tűzvédelmi okokból kérjük szabadon hagyni!

A fesztivál vetítései alatt a nézőtéren mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a fesztivál dolgozói a moziterem azonnali elhagyására szólíthatják fel.

A fesztivál területére tilos minden olyan tárgy bevitele és használata, amely a fesztivál személyzetének megítélése szerint a közbiztonságot sérti vagy veszélyeztetheti, vagy amely a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthet, vagy amely a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja. A fesztivál területéről a rendbontó, a többi látogató szórakozását bármilyen módon zavaró (rendezetlen, koszos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb más bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés, stb.) látogatókat a fesztivál személyzetének jogában áll eltávolítani. Ittas vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt lévő, vagy rendezetlen kinézetű egyénektől megtagadhatjuk az előadásra való bejutást, a biztonsági személyzet a rendezvényre történő belépést ezen személyektől megtagadhatja.

A mozik egész területén, azaz a Művészetek Háza és a Csodamalom Bábszínház területén tilos a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) és a nyílt láng használata. Mozi területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos. A rendezvény területén dohányozni csak nyitott területen, vagy az arra kijelölt helyen szabad.

A fesztivál területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb.), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.

A fesztivál területére bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott értékekért a fesztivál felelősséget nem vállal.

A látogatót egy másik látogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a fesztivál felelősséget nem vállal.

Kutyát, illetve egyéb állatot a mozi területére behozni tilos. Kivételt képez a rendvédelmi szervek szolgálati kutyája, illetve a vakvezető kutya. A szervezők engedélyével a fesztivál ideje alatt legfeljebb a Művészetek Háza előterébe behozható kutya.

A fesztivál összes vetítőtermében szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető – illetve polgári jogi következményeket von maga után! A vetítőtermekben a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a fesztivál személyzete a fesztivál területéről eltávolítja, ellenük a fesztivál rendőrségi feljelentést tesz.

A mozi egész területén csak engedéllyel lehet kép-, illetve hanganyagot rögzíteni vagy forgatni.

A fesztivál területén a kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak. A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a rendezvény egész területén. A rendezvény területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.

A fesztivál területén 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Kábítószer fogyasztása a rendezvény területén szigorúan tilos!

14 éven aluliak csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.

A rendezvény területén található színpadokra, dekorációs elemekre, installációkra felmászni tilos!

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.

CineFest szervezői